Aktualizacja danych

Description

Zajmujemy się sporządzeniem wniosków aktualizacyjnych do KRS. Przygotowujemy i składamy formularze niezbędne do zgłoszenia zmian w zakresie adresu spółki, udziałowców, nazwy, członków zarządu czy kodów PKD. Przeprowadzamy procedurę również elektronicznie.